„Pasaulis ir aš“ 2018

2018-09-27

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 2018 m. kovo – rugsėjo mėnesiais įgyvendino Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektą pavadinimu „Pasaulis ir Aš“.

Siekiant prisidėti prie sąmoningos visuomenės kūrimo, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras  organizavo viešinimo kampaniją apie vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi tikslus, aiškino apie jų naudą, skatino prisidėti visuomeniškai aktyvius piliečius prie jų įgyvendinimo.

Projekto metu jaunuoliams, panaudojant skirtingas, bet įtraukiančias veiklas, buvo pristatyti Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 metų, bei Lietuvos ir kitų pasaulio šalių įsipareigojimai juos įgyvendinti.

  • Net 1600 dalyvių įsitraukė į respublikinį žinių konkursą ir netgi 100 sudalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vykusiose protų kovose.
  • Ukmergėje, Panevėžyje, Birštone, Linkuvoje, Varėnoje buvo suorganizuotos interaktyvios praktinės paskaitos, kurių metu pristatyti DVT, jų nauda, kalbėta apie aplinkosaugos, socialines ir ekonomines problemas, kovą su skurdu ir išsilavinimo stygiumi, išsikeltas keturias Lietuvos prioritetines sritis: socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, sveikos gyvensenos, energetinio efektyvumo ir klimato kaitos bei darnaus vartojimo ir gamybos.
  • Vyresnių klasių moksleiviams buvo suteikta galimybė kūrybiškai pažvelgti į savo ir pasaulio ateitį dalyvaujant rašinių konkurse tema „Mano pasaulis po 10 metų“.
  • Projekto veiklas vainikavo Globalaus jaunimo festivalis, kurio metu  daugiau kaip 1000 jaunuolių dalyvavo praktinėse sesijose apie DVT ir suprato jų teikiamą praktinę naudą. Šio projekto dėka, jaunimas turėjo galimybę įgyti žinių apie vystomąjį bendradarbiavimą, DVT. Na, o formaliojo ugdymo įstaigos bendraudamos ir bendradarbiaudamos su neformaliojo vaikų švietimo įstaigomis, sukūrė jauniems žmonėms visuminį, sąmoningą ir atsakingą požiūrį į pasaulį

Daugiau informacijos apie projektą – www.lvjc.lt/pasaulis-ir-as/