Augu saugus

2017-09-21

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ įgyvendina projektą „Augu saugus“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto renginiai vyko Vilniuje ir Pakruojo r.

Patyčios, kaip ir kiti prievartos pasireiškimo būdai, yra visuomenės žemo emocinio raštingumo pasekmė, o kartu ir jaunimo socializacijos nesėkmių priežastis. Šiandien tai labai paplitęs reiškinys ir reiktų jį stabdyti. Patyčios mūsų visuomenėje tapo tokios įprastos, jog virto tarsi gyvenimo norma.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikto tyrimo (2007) rezultatai rodo, kad kas trečias Lietuvos tėvas ar motina pastebi: jų vaikai niekada nesidalija arba tik labai retai dalijasi patiriamais sunkumais mokykloje ar bendraujant su bendraamžiais. Nepakankamą dialogą tarp tėvų ir vaikų patvirtina ir Vaikų linijos veiklą 2008 metais apibendrinančios tendencijos: net 12,6 proc. įvairaus amžiaus vaikų ir paauglių psichologinės pagalbos telefonu prašė pastūmėti bendravimo su tėvais sunkumų (2008).

Tokių jausmų ir nemalonių minčių slegiami, tėvai ima ieškoti informacijos ir patarimų apie tai, kaip pagerinti šeimos tarpusavio santykius, bendravimo su vaiku įgūdžius (Newlon ir kt., 1986). Kai kurie pagalbą atranda, kalbėdamiesi su panašaus amžiaus vaikus auginančiais draugais ar kolegomis, skaitydami knygas ar žiūrėdami TV laidas. Natūraliai kyla klausimas: ar pakankama ir efektyvi yra tokia pagalba? Be abejo, tai suteikia papildomų žinių ar idėjų, kartais padedančių ištrūkti iš uždaro įsisenėjusio elgesio su vaiku modelio, tačiau tenka pripažinti, kad dauguma minėtų informacijos šaltinių dažnai nėra grindžiami originaliomis psichologijos mokslo žiniomis, yra fragmentiški, dažnai tėvams pateikia diskutuotino veiksmingumo rekomendacijų. Vadinasi, siekiant padėti tėvams pagerinti šeimos tarpusavio santykius, atrasti efektyviausius vaiko auklėjimo būdus bei spręsti patyčių problemas kyla kitokios tėvų mokymo(si) formos poreikis. Kartu su projekto partneriais atlikę apklausas savose institucijose ir išsiaiškinę patrauklias tėvų ir vaikų mokymo(si) formas, parengėme projektą „Augu saugus“.

Projekto tikslinė grupė: tėvai, vaikai ir pedagogai.

Projekto metu dalyviai turėjo galimybę dalyvauti tėvystės įgūdžių ugdymo programoje tiek Vilniuje, tiek Pakruojo r. Linkuvoje. Mažose grupelėse tėvai diskutavo, analizavo kasdienes bendravimo su vaikais situacijas, atliko savęs pažinimo pratimus, lavino pozityvaus bendravimo įgūdžius. Programą sudarė 5 susitikimai.

Tėvus kartu su vaikais pakvietėme dalyvauti bendravimo užsiėmimuose. Pagrindinis šių grupelių tikslas - tobulinti tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius, gebėjimą tinkamai suvokti vaikų poreikius ir numatyti jų tenkinimo galimybes, mokytis atskleisti vaikų problemas ir jas išsakyti tėvams bei kitiems suaugusiems. Bendravimo užsiėmimų programą sudarė 4 susitikimai.

Į projektą įsitraukusių šeimų vaikai per rudens atostogas 3 dienas dalyvavo bendravimo įgūdžių lavinimo programoje „Žaidimų dienos“ ir „Aš ir tu – mes kartu“, kurios vyko Vilniuje ir Pakruojo r. Linkuvoje. Programos metu dalyviai tobulino komunikavimo įgūdžius, mokėsi atpažinti patyčias ir netylėti, o tiesiog atsiverti.