Bendravimas su vaiku – praktiniai įgūdžiai

2016-12-06

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ įgyvendindama projektą „Augu saugus“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tęsia veiklas. Siekiant pozityvių pokyčių ne tik šeimoje, bet ir mokykloje į projektą įtraukia ir pedagogus. Pedagogams vyko mokymai, kurių tikslas - parengti juos darbui ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais - teikiant jiems žinias, padedančias formuoti pozityvios tėvystės nuostatas bei praktines konsultacijas, kaip tas nuostatas išreikšti realiame gyvenime; išmokyti pedagogus kurti konstruktyvų dialogą su mokinių tėvais sprendžiant patyčių problemas. Dirbant su pedagogais buvo siekiama: formuoti pozityvias nuostatas ir gebėjimą kurti „dialogiškas” nuostatas; lavinti tam tikrus įgūdžius ir gebėjimus (aktyvų klausymą, kūno kalbos stebėjimą, kalbėjimą, klausimų formulavimą); išmokyti pedagogus tam tikrų metodų, padedančių kurti dialogą su kitais; lavinti pedagogų gebėjimą mokyti suaugusiuosius (tėvus) naudojant coaching (ugdančiojo vadovavimo) metodikas; suteikti žinių apie pozityvią tėvystę, vaiko asmenybę, dažniausiai pasitaikančias problemas, tėvų-vaikų santykių raidą, apie problemų sprendimo ir konfliktų valdymo būdus bei lavinti įgūdžius, reikalingus dirbant su vaikais ir jų tėvais.