Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas – tai tokia asmenybės lavinimo filosofinė ir metodologinė nuostata, orientuota į savarankiškų, atvirų, kritiškų, pasitikinčių, bendradarbiaujančių, motyvuotų ir kūrybingų asmenybių ugdymą:

Neformaliojo švietimo vertybės:

meilė sau ir kitiems, pagarba sau ir kitiems, pilietiškumas, laisvė, teisingumas, sąžiningumas, tolerancija, drąsa, kantrumas, kūrybiškumas ir kt.

Neformaliojo švietimo gairės: