Apie asociaciją

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti juridinius ir fizinius asmenis, organizuojančius vaikų neformalųjį švietimą, formuojančius šalies vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo politiką. Asociacija yra neformaliojo švietimo politikos formavimo lyderė Lietuvoje.

Neformaliojo švietimo asociacija ,,Jaunimo akademija” Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje buvo įregistruota 1996 m. vasario 28 d. (įsak. Nr. 48-V) ir iki 2005 m. lapkričio 16 d. vadinosi Lietuvos vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizatorių asociacija. Kūrimosi momentu asociacija vienijo 21 narį. Šiuo metu asociacijai priklauso 55 juridiniai ir fiziniai asmenys iš visos Lietuvos didžiųjų miestų bei regionų.

Pagrindiniai „Jaunimo akademijos“ tikslai:
Pagrindinės „Jaunimo akademijos“ veiklos sritys:
Asociacija „Jaunimo akademija“ - Europos jaunimo klubų konfederacijos ECYC narė